Stäng

Ordlista för biluthyrning

Här nedan finner ni dem vanligaste orden/fraserna och tillhörande förklaring som rör din biluthyrning.

Ansvarsförsäkring

Varje land har ett minimumbelopp av försäkring som behövs för att man överhuvudtaget ska få tillstånd att köra. Detta täcker hyrbilstagarens ansvar för eventuella skador på andra människor och/eller andra människors egendom. Den är oftast begränsad till maximalt 1.000.000 €. Försäkringen är begränsad och det kan finnas en självrisk, dvs du kan hållas ansvarig för belopp som överstiger värdet av försäkringen. 
 

Extra förare

Andra personer än huvudföraren som kommer att köra bilen måste anmälas till det lokala hyrbilsföretaget vid upphämtningen av hyrbilen och kunna uppvisa ett giltigt körkort.  De olika hyrbilsföretaget har olika policy när det gäller extra förare. Vissa tar ut en avgift per dag, medans andra tar ut en avgift för hela hyresperioden.

De flesta biluthyrningsföretag har en gräns på hur många extra förare som tillåts. Det är viktigt att endast behöriga personer köra fordonet för att avtalet ska vara giltigt.
 

Fullständigt försäkringspaket

Detta är ett försäkringspaket som inkluderar CDWStöld- och ansvarsförsäkring och minskar självrisken betydligt. Det omfattar inte person olycksfallsförsäkring eller glas- och däck. Avgiften betalas vid ankomsten och den är vanligtvis uppdelad på en daglig kostnad för hyresperioden. Den kan också innehålla skatt.
 

Glas / Däck Waiver

Denna tar bort eller minskar hyrbilstagarens ansvar för skador på fönster eller däck. Det täcks inte av Kollisionsskadeförsäkringen. Oftast debiteras detta som en daglig avgift.
 

Gränspassage

Med detta menas att man tar hyrbilen till ett annat land än upphämtningslandet. Läs vad som gäller vid gränspassering till andra länder i dina hyresvillkor. Oftast tar hyrbilsföretaget ut en extra avgift för att täcka försäkringen i det andra landet. Detta är något som debiteras av det lokala hyrbilsföretaget på plats och inget som du i förhand betalar till Globalcar. För att klargöra om extra kostnad för gränspassage kan komma att debiteras, vänligen kontakta hyrbilsföretaget innan avresa för mer information.
 

Hyrbilsföretag

Det här är vår partners som kommer  förse dig med hyrbilen på  din destination.   

Du kommer att informeras om ditt lokala hyrbilsföretag när du får din bokningsbekräftelse. Detta är företaget som du kommer att behöva besöka för att hämta upp din hyrbil. Vi har samarbete med de största och mest välkända hyrbilsleverantörer samt även de lokala leverantörerna. Några av våra mest välkända partners inkluderar Avis, Budget, Dollar/Thrifty, Europcar, Hertz och Sixt. 
 

Internationellt körkort

Ett dokument som översätter ditt nationella körkort till mer än 10 olika språk.

Den internationella körtillstånd (IDP) är ett mycket viktigt dokument som krävs för vissa länder. IDP kommer att översätta ditt nuvarande körkort till ett språk som är godtagbart för deltagande land. Observera att det internationella körtillståndet inte är en ersättning för ditt körkort utan den måste användas tillsammans med din nuvarande körkort för uppvisande till diverse myndighet.

Ett internationellt körkort krävs främst om hyrestagaren har ett körkort som är skrivet på ett annat språk än latinskt (t.ex. arabiska, grekiska, ryska eller kinesiska). 
 

Kollisionsskadeförsäkring (Trafik -och vagnskadeförsäkring)

Detta innebär att du inte ansvarar för skador på hyrbilen om du skulle vara inblandad i en kollision. Försäkringen gäller för ett begränsat belopp och inkluderar oftast inte glas (fönster etc), däck och eventuell bogsering. Det undantag bär vanligtvis ett överskott / självrisk på ett visst belopp, vilket innebär att hyrestagaren kommer att vara ansvarig för ett viss del av beloppet. Det aktuella beloppet reserveras/ spärras på ditt kreditkort vid upphämtning.
 

Person olycksfallsförsäkring

En Person olycksfallsförsäkring försäkrar hyrestagaren under hela hyr perioden i händelse av en olycksrelaterad död eller kroppsskada (med täckning 24 timmar om dygnet, i eller utanför bilen). Hyrestagarens medpassagerare är också skyddade då de sitter i, kliver in eller ut ur fordonet. Person olycksfallsförsäkringen finns att teckna vid disken hos hyrbilsföretaget. Om du har köpt personlig reseförsäkring, bör du kontrollera med ditt försäkringsbolag och se om den ger tillräcklig täckning. De flesta hyrestagare avstår från denna försäkring. 
 

Självrisk

När du hyr en bil är oftast en Kollisionsskadeförsäkring och en Stöld- och skadeståndsansvar inkluderat i hyrpriset. Det finns nästan alltid en självrisk (även kallad Super CDW, Ej waiver eller avdragbar) i kollisionsskadeförsäkring och stöldföräkringsdelen av bilhyran. Självrisken kan variera beroende på vilket hyrbilsföretag du hyr av.   

I händelse av stöld eller skada på hyrbilen innebär detta att hyrestagaren måste betala den första delen av kostnaden, det vill säga självrisken till hyrbilsföretaget. Beloppet varierar beroende på vilket land du hyr bil i.  

Självriskförsäkring

Du kan välja att frivilligt teckna en ”självriskförsäkring” genom vår samarbetspartner Allianz alternativt kan du teckna en sådan direkt hos hyrbilsföretaget vid upphämtningen. 
Var noga med att läsa igenom försäkringens villkor och var uppmärksam om hyrbilsföretaget vill sälja dig en då du redan har tecknat en försäkring genom Allianz. Mer information om Allianz självriskförsäkring kan du om läsa här. 
 

Självriskreducering

Detta är ett belopp som du betalar per dag för att minska självrisken på fordonet. Detta kan inkludera skatt.
 

Stöldförsäkring

Med en stöldförsäkring minskar eller upphävs hyrestagarens ansvar vid stöldförsök eller stöld av hyrbilen. Det kan finnas undantag då en självrisk finns, vilket innebär att hyrestagaren kommer att vara ansvarig för en viss del av kostnaden om fordonet skadas eller stjäls.

Den stöldförsäkring som det lokala hyrbilsföretaget inkluderar i hyrbilen täcker endast stöld av hyrbilen. Den omfattar inte dina personliga föremål, som normalt täcks av antingen din reseförsäkring eller din hemförsäkring. Det är generellt en självrisk på stöldförsäkringens del av hyran. Det är denna självrisk som omfattas av vår årliga självriskpolicy.

För vårdslöshetsfrågor du är kontrakterade av ditt hyresavtal som tecknats med hyrbilsföretaget.
 

Skadeförsäkring (Collision Damage Waiver -CDW)

Det betyder att ditt ansvar för skador på hyrbilen är upphävd om den är inblandad i en kollision. En avgift som tas ut av hyrbilsföretaget med syfte att minska förarens självrisk kostnad i händelse av en olycka.

Skadeförsäkring (CDW) är egentligen inte en försäkring. I verkligheten är det en överenskommelse av biluthyrningsföretaget att ”avstå” eller inte göra anspråk på en hög självrisk från hyrestagare, om det inträffar en olycka som orsakar skador på hyrbilen.

När hyrestagaren köper denna waiver biluthyrningsföretaget reduceras självrisken till ett visst belopp och ofta utesluter detta glas (fönster etc), däck och alla bogsering. Detta belopp kommer att blockeras på ditt kreditkort vid utlämningen av hyrbilen.

Det finns ibland en möjlighet att köpa ”Super CDW”, som kommer att sänka självrisken till noll (0). CDW ingår i alla hyrbilspriser på Globalcar hemsida (om inte annat anges).
 

Säkerhetsdeposition

En summa av pengar som hålls på ditt kreditkort eller kontant under hela hyresperioden.

Det lokala biluthyrningsföretaget kommer att kräva att du lämnar en deposition i händelse av att du måste betala självrisken på ett försäkringsärende. Du kommer att återbetalas i slutet av hyresperioden så länge det inte finns ett krav för betalning av självrisk, då de kommer att debitera dig i händelse av en olycka eller stöld av hyrbilen.
 

Tredjepartsförsäkring

Detta menas att du inte är ansvarsskyldig för skador på andra fordon om du är inblandad i en kollision. Detta ingår i hyrbilspriset.

Detta för att skydda dig som hyrestagare i det fall så den andra inblandade föraren gör ett anspråk mot dig efter en olycka.
Ansvarsförsäkring ingår i alla våra hyrbilspriser (om inget annat anges). I händelse av en olycka, kommer denna försäkring täcker dig om du är ansvarig och den andra föraren gör ett anspråk mot dig. På många håll i världen är det olagligt att köra utan ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkring kommer inte bara skydda dig mot anspråk, men det kommer att ge dig sinnesro under körningen.
 

Hyrbilsföretagens öppettider

Dessa är öppettiderna för den lokala hyrbilsföretaget.

På större flygplatser är hyrbilsföretagen vanligtvis öppna dygnet runt 7 dagar i veckan. I andra fall kommer det att definieras öppettider.

Hyrbilsföretagen tittar på sina reservationer för att bestämma sina öppettider.  Detta ger dem möjlighet att tillgodose specifika kunder. Om du vill hämta upp en hyrbil utanför de normala öppettiderna kan det förekomma extra kostnader i och med detta.

Om du vill lämna hyrbilen utanför kontorstid, kan det finnas möjlighet att lämna bilnycklarna i en sk. drop- box . Vissa företag kan även ta ut en avgift för utanför kontorstid retur. Om du gör en bokning utanför kontorets öppettider kan två situationer uppstå. Ett, du kommer inte att kunna boka bilen på den efterfrågade tiden. Två, du kommer att bli kontaktad om avgiften för off-hour hämtning och/eller lämning. Den genomsnittliga kostnaden för en off-hour situation kan variera mellan 15 USD till 60 USD beroende på hyrbilsföretagets policy. Om du inte vill betala denna extra avgift, avboka din bokning och full återbetalning kommer ske.