Stäng

Säkerhetsdeposition

Hur fungerar det? 
Samtliga hyrbilsföretag har deras bilar försäkrade. Det finns ofta en självrisk på dessa försäkringar som du som hyrestagare måste stå för i händelse av skada eller olycka. 

Allt som oftast är du tvungen att erlägga en säkerhetsdeposition i samband med upphämtningen av din hyrbil (även kallad självriskdeposition). Depositionen ska lämnas med ett kreditkort i huvudförarens namn.
Beloppet är oftast vad självrisken plus ev. bränsle kostar och kommer reserveras på kreditkortet under hyresperioden. Depositionen är obligatoriskt och måste erläggas trots att du eventuellt har tecknat Allianz´s självriskförsäkring. Hur mycket din självrisk är visas i dina hyresvillkor/voucher under Täckning/Försäkring.

Vid återlämnandet av hyrbilen släpper hyrbilsföretaget tillbaka detta belopp till dig som kund förutsett att ingen skada/olycka inträffat. Tänk på att det kan ta upp till 5 bankdagar innan pengarna syns på ditt konto igen. 

På de allra flesta resmålen kan du teckna en Självriskförsäkring genom vårt samarbete med Allianz Global Assistance.
Genom att teckna en självriskförsäkring till din bokning skyddar du dig mot att betala denna kostnad vid skada/olycka och självrisken återbetalas till dig efterhand.

 Självriskbeloppet kan variera mellan olika destinationer och hyrbilsföretag.

 För att återbetalning av självrisken ska ske måste föraren ha följt gällande lokala lagar samt hyrbilsföretagets och försäkringens villkor.

 Kontakta alltid det lokala hyrbilsföretaget direkt när skada eller olycka har skett och följ deras instruktioner. Inled ingen typ av reparationer av hyrbilen utan godkännande från hyrbilsföretaget.

 Självriskförsäkringen är en service som Globalcar erbjuder sina kunder genom samarbete med Allianz Global Assistance. Vissa lokala hyrbilsföretag erbjuder liknande försäkringar vid upphämtandet av hyrbilen. OBS! Om kunden väljer att teckna en sådan försäkring gäller inte Allianz självriskförsäkring utan alla ev. återbetalningsärenden ska då hanteras med det lokala hyrbilsföretaget. 

De lokala hyrbilsföretagen kan även erbjuder självrikförsäkringar vid upphämtning, dessa är frivilliga och om du har tecknat en självriskförsäkring genom Allianz så behövs inga ytterligare försäkringar. Vissa hyrbilsföretag kan också erbjuder sänkt säkerhetsdeposition vid köp av deras försäkringar.  

 

Vid eventuell skada
Vid eventuell skada så kommer självriskbeloppet först att debiteras på kundens kreditkort av det lokala hyrbilsföretaget. Har du lagt till en Självriskförsäkring återbetalas självriskbeloppet av Mondial först efter hemkomst efter bekräftelse om det inträffade har lämnas av det lokala hyrbilsföretaget. All information om detta får du vid tecknandet av försäkringen ifrån Mondial.

Självriskförsäkringen tecknas i samband med bokning hos Globalcar alternativt i efterhand fram till upphämtningen.